Ved at outsource din IT-drift, lader du nogle specialister helt eller delvist overtage driften af din virksomheds IT. Når vi siger ’helt eller delvist’, er det fordi du selv kan bestemme i hvilken skala, du vælger at driften af din IT skal håndteres af andre. Det er forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvilke IT-elementer, det giver mening at outsource, og derfor handler det om at finde den IT-outsourcing-løsning, der skaber mest værdi for din virksomhed. Og det er det, vi skal kigge på her.

I dette indlæg dykker vi ned i, hvilke ydelser inden for IT-drift du kan outsource til en IT-leverandør.

Skal vi sikre dig en stabil og effektiv IT-drift?

Vores IT-konsulenter er klar til at tale om, hvordan vi kan sikre din virksomhed en stabil og effektiv IT-drift. Klik på knappen og udfyld formularen, så kontakter vi dig.

IT konsulent

Outsourcing af de dele af IT-driften, der giver mening

Når du outsourcer, gør du det typisk, fordi der er nogen, der kan løse IT-opgaverne bedre eller billigere, end din virksomhed kan in-house. Derfor handler det om at vurdere, hvad der skaber mest værdi og mindst besvær i din virksomheds konkrete tilfælde.

Som nævnt ovenfor kan outsourcing af dine IT-driftsydelser se ud på forskellige måder – det er ikke en alt-eller-intet-løsning. Grundlæggende har du mulighed for at outsource al din IT, men du kan også sagtens nøjes med at outsource udvalgte områder. Har du en stor intern IT-afdeling, er det klart, at scenariet og behovet vil være anderledes fra en virksomhed, der kun har 1-2 medarbejdere med IT-fokus. Det handler altså om at finde ud af, hvad der giver mening for din virksomhed.

 

Afdæk behov og udfordringer for din IT-drift

Alle IT-ydelser kan outsources. Din første opgave består derfor i at finde ud af, hvilke behov og udfordringer, der er i virksomheden. Hvilke overordnede IT-behov har I? Er IT f.eks. en afgørende faktor for forretningen og dens økonomi; og hvad sker der, hvis den ikke fungerer som forventet? Hvor mange ressourcer kræver driften af virksomhedens IT som udgangspunkt; og hvordan påvirkes ressourcerne, når IT ikke fungerer?

Når du afdækker dette område, bør du tage de økonomiske briller på og gå lidt systematisk til værks. Ikke alle er klar over, hvor mange ressourcer, der reelt bruges på IT-drift, og derfor bør du, inden du vælger en outsourcing-løsning, skabe overblik over hvor mange ressourcer, der anvendes på IT i dag, og hvordan.

Derudover handler det om at finde ud af, hvilke kompetencer du har internt. Her bør du kigge på, om dine IT-medarbejdere har tiden og kompetencerne til at håndtere hele driften af IT og de udfordringer, der potentielt opstår undervejs. Dækker din IT over nogle unikke eller specielle elementer, kan det være en fordel at finde en ekspert (eksternt) inden for det specifikke område, fremfor at oplære en intern medarbejder.

Læs mere om, hvordan du vurderer, om IT-outsourcing skaber værdi for din virksomhed her.

Hos Comby gør vi meget ud af det indledende og afdækkende arbejde forud for en outsourcing-løsning, så vi sikrer, at både du og vi kommer hele vejen rundt om virksomhedens IT. Det gør vi for at give dig den bedste rådgivning i, hvilke IT-driftsydelser det vil være fornuftigt at beholde in-house, og hvilke du bør outsource.

Outsourcing af IT-drift - styrk virksomhedens konkurrencekraft

Hvad er IT-outsourcing af IT-ydelser

IT-outsourcing er en metode, der anvendes til at reducere omkostninger og øge produktiviteten af en virksomheds IT-funktioner.

IT-outsourcing er en forretningsmodel, som gør det muligt for virksomheder at outsource deres IT-relaterede aktiviteter til eksterne leverandører. Dette gøres for at reducere omkostninger og øge effektiviteten af ​​IT-driften.

Hvilke IT-ydelser kan outsources?

Næsten alle IT-ydelser kan outsources. Ved outsourcing af IT-tjenester udliciteres IT-relaterede funktioner og aktiviteter til en ekstern specialiseret virksomhed.

IT-outsourcing hjælper med at reducere omkostningerne, da udliciterende virksomheder kan drage fordel af ekspertise og kompetencer fra de eksterne leverandører.

Hvorfor vælge outsourcing af IT?

Ved at outsource IT-relaterede aktiviteter får virksomheder adgang til de nyeste teknologier og ekspertise, som de ellers ikke ville have. Dette giver dem mulighed for at skære ned på IT-omkostninger og holde sig opdateret med de nyeste trends og teknologier. Derved kan virksomheden koncentrere kræfterne om deres kerneprojekter i stedet for at bruge tid og penge på at håndtere IT-relaterede problemer.

Outsource it-drift giver store muligheder

Disse ydelser inden for IT-driftsydelser kan outsources

Som sagt kan du i bund og grund outsource alle IT-ydelser. Hos Comby deler vi outsourcing-elementerne op i to områder: Managed Services og Hosted Services.

 

Managed Services

Mange virksomheder vælger at outsource selve driften og brugersupporten på deres IT. Hos Comby kalder vi dette for ’managed services’. Alle vores ydelser inden for drift af IT samt vores brugersupport er managed services, og de dækker over:

  • IT-drift – Herunder netværk, desktop- og serverovervågning, patch-management, antivirus og data-backup
  • Brugersupport
  • Softwareopdateringer
  • Print
  • Teknisk bistand og rådgivning

Du kan selv vælge, hvilke af ovenstående ydelser, du vil outsource. Vi leverer de managed services, din virksomhed vælger som en del af jeres specifikke IT-aftale, men I ejer selv systemerne.

 

Hosted Services

En af de største fordele ved Hosted Services er, at de giver virksomheder mulighed for at reducere deres omkostninger til drift og vedligeholdelse af IT-infrastruktur. Ved outsourcing af IT-driften til en tredjepart som Comby kan virksomheder spare tid og penge, og de kan også drage nytte af en højere grad af fleksibilitet og skalerbarhed. Hosted Services giver også virksomheder mulighed for at implementere nye teknologier, som de ellers ikke ville have haft råd eller kompetencer til at bruge. Disse services er ofte mere sikre end virksomhedens egne IT-systemer, da de tilbyder højere kvalitet, kontrol og support. Implementering og outsourcing af IT-ydelser kan bl.a. dække over følgende ydelser:

  • Webhotel
  • Microsoft365
  • Almindelig serverhosting
  • Webshop og betalingsløsninger

Præcis hvilke ydelser – om det er hostede eller managed – du vælger at outsource, afhænger af, hvordan din virksomheds interne struktur og ressourcer ser ud. Nogle vælger at have al hosting eksternt, men driften in-house, andre vælger det modsatte, mens andre igen vælger en kombination. Som en god IT-leverandør hjælper vi dig med at finde den bedste løsning til din virksomhed. Denne løsning vil altid kunne justeres løbende, så din kombination af hosted services i forhold til at outsource din IT-drift.

Er du stadig i tvivl om, hvilke IT-ydelser, du kan eller bør outsource, er du velkommen til at tage fat i os. Kontakt os her.

Gratis e-bog:

4 spørgsmål, der sikrer en effektiv IT-drift

Download vores gratis e-bog, der giver dig 4 konkrete spørgsmål, du bør tage stilling til, hvis du vil sikre en effektiv drift af din IT. E-bogen stiller skarpt på, hvad du bør overveje ift. outsourcing af din IT samt valget af IT-leverandør.

E-bog om outsourcing og IT-drift | Comby

Skal vi sikre dig en stabil og effektiv IT-drift?

Vores IT-konsulenter er klar til at tale om, hvordan vi kan sikre din virksomhed en stabil og effektiv IT-drift. Udfyld formularen, så kontakter vi dig.

IT konsulent