Sermersooq, der er Grønlands største kommune, ønskede en effektiv IT-drift, og tilbage i 2014 overtog vi hos Comby det fulde IT-driftsansvar. Aftalen blev indgået på baggrund af en åben udbudsrunde, hvor Sermersooq valgte at outsource IT-driften til os. Det er vi selvfølgelig utroligt stolte over, og i denne case kan du få indblik i, hvorfor Sermersooq valgte os, og hvorfor vores samarbejde fungerer rigtig godt.

På daværende tidspunkt oplevede Sermersooq, at den interne IT-afdeling havde svært ved at levere i forhold til resten af organisationens krav, samtidig med at deres udgifter ikke stod på mål i forhold til den service, der blev leveret. Baggrunden for outsourcingen var derfor et klart ønske fra Sermersooq om at øge effektiviteten og reducere omkostningerne på IT-området. Et ønske som vi hos Comby den dag i dag er med til at opfylde.

Outsourcing skaber en effektiv IT-drift

Seks år er der nu gået siden, at Sermersooq ønskede at lægge deres IT-drift ud af huset og over til en ekstern leverandør, for at sikre en mere effektiv it-drift. De valgte dengang at gå i et åbent udbud, og her blev vi den heldige vinder. Samarbejdet mellem Comby og Sermersooq har nu løbet i seks år, og resultaterne taler for sig selv.

Sermersooq oplever i dag en betydeligt mere effektiv IT-drift, som både er blevet omkostningsreduceret samtidig med, at serviceniveauet er blevet hævet. Og derfor har Sermersooq nu også valgt at fortsætte med en outsourcing-løsning hos os i yderligere seks år.

”Efter vi for seks år siden valgte at lægge IT-driften ud af huset, har vi omkostningsreduceret vores IT betragteligt, og samtidig har vi hævet serviceniveauet. Derfor var det oplagt for os at fortsætte ned ad den sti. Igen har vi kørt et helt reelt åbent udbud, og igen vandt Comby på de kriterier, vi havde opsat,” fortæller Gerth Jakobsen, Chef for Intern Service og Digitalisering.

I de seks år kontrakten har løbet, har vi hos Comby haft et ønske om at skabe en effektiv IT-drift hos Sermersooq fra at være reaktiv til at være proaktiv. Dette har blandt andet resulteret i, at Sermersooq er gået fra at have et eller flere ugentlige driftsproblemer, til kun at have 0,7 systembrud pr. år på de systemer, hvor Comby har haft driftsansvaret. Samtidig er varigheden af et nedbrud blevet nedbragt fra en varighed på op til syv dage til i dag at have en varighed på under fem timer. Responstiden er samtidig blevet nedbragt til 20 minutter, og den gennemsnitlige løsningstid er i dag kun seks timer, hvor det oprindelige mål i aftalen lød på tre arbejdsdage. Så alt i alt har Sermersooq opnået en tydelig fremgang i deres IT-drift, som er med til at understøtte hele organisationen. Og det er noget vi hos Comby selvfølgelig er stolte af. Effektiv IT-drift

 

Skal vi sikre dig en stabil og effektiv IT-drift?

Vores IT-konsulenter er klar til at tale om, hvordan vi kan sikre din virksomhed en stabil og effektiv IT-drift. Klik på knappen og udfyld formularen, så kontakter vi dig.

IT konsulent
s

Fra flere ugentlige drifts-problemer til 0,7 systembrud pr. år

}

Fra en nedbruds-varighed på syv dage til under fem timer

Responstiden er nedbragt til 20 minutter

Den gennemsnitlige løsningstid er nedbragt til seks timer

Hos Comby bygger vores tilgang til IT nemlig på en ambition om at understøtte hver enkelt kundes forretning ved at sikre effektiv it-drift, og at gøre IT-driften endnu mere værdiskabende. Det første spørgsmål, vi stiller stort set alle vores kunder, er: ’Hvad er IT for din organisation?’ Netop den tilgang har været et godt match for Sermersooq, som i dag lægger stor vægt på den tætte dialog og sparring, de har oplevet gennem hele vores samarbejde.

”Da vi første gang valgte at outsource, var det et spørgsmål om effektivitet. Det handlede om, at den interne IT-afdeling ikke var effektiv og dygtig nok, og driften var for dyr. Samarbejdet med Comby har øget vores effektivitet og serviceniveau og har reduceret omkostningerne, og det har det, fordi vi har haft en tæt dialog hele vejen igennem,” fortæller Gerth Jakobsen.

Hos Comby har vi under hele forløbet fokuseret på at give Sermersooq en proaktiv rådgivning, der understøtter deres forretningsprocesser. I en løbende dialog med Sermersooq’s ledelse har vi i Comby løbende hævet og tilpasset de opsatte mål og krav til servicering, så de har understøttet Sermersooq bedst muligt.

Værdien opstår i dialogen

Hos Comby har vi lige fra starten haft et ønske om at skabe en stærk og langsigtet relation til Sermersooq. Og det har krævet, at vi har leveret det, vi har lovet. Samtidig kræver det, at vi løbende udvikler os – lige som Sermersooq gør det. Vi har haft stor respekt for kundens forretning, og det har været vigtigt for os at få en forståelse for, hvad der har betydning for netop denne.

”For os handler effektiv IT-drift om, at den IT, du har, skal understøtte din organisations forretningsprocesser. Derfor er vi ikke bange for at udfordre det eksisterende og skære ind til benet, så vores kunder kun bruger penge og ressourcer på IT-løsninger, der skaber værdi for deres forretning,” siger Brian Torp, CEO i Comby A/S.

Sermersooq’s IT-løsning er derfor tilpasset virksomhedens konkrete behov. Her er det vigtigt, at vi løbende sikrer, at løsningen udelukkende indeholder de elementer, som der er behov for, så der ikke bruges tid og ressourcer på unødvendige elementer og ydelser. En tæt dialog og løbende sparring med Sermersooq gennem hele processen har derfor været altafgørende for samarbejdets succes. Det mener både vi og Sermersooq.

”Det der har fungeret godt i vores samarbejde med Comby, er den utrolig tætte dialog, vi har haft. Det har været et kriterie i begge udbud, at vi ønskede en fri og samarbejdssøgende kontrakt. Og det har vi fået med Comby. Vores kontrakt er ikke en standardkontrakt; den er ikke specielt detaljeret, og det betyder, at vi snakker meget om tingene og stiller krav til Combys forståelse for vores organisation. Den løbende dialog og sparring betyder meget for os, og den ånd passer Comby rigtig godt ind i,” forklarer Gerth Jakobsen.

Udover den fleksible kontrakt har Sermersooq i deres seneste udbud desuden stillet krav til driftssikkerheden og økonomien i deres IT-løsning. Også her kan vi i Comby leverer det, som Sermersooq har ønsket.

”En af de ting, vi har vægtet højest, er IT-sikkerheden, og her ved vi selvfølgelig af erfaring, at Comby kan levere. Og der er det klart, at det, at de kender os så godt, har indflydelse på deres troværdighed og tilbud,” påpeger Gerth Jakobsen.

Kort om aftalen: Sermersooq har ca. 4.500 arbejdsstationer og 120 servere, som alle har været driftede og vedligeholdt af Comby siden 2014. Derudover har Sermersooq fire host centre fordelt i kommunen. Disse bliver ligeledes driftet og vedligeholdt af Comby.

Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i Grønland med 22.738 indbyggere, hvilket gør den til Grønlands største målt på indbyggertal. Kommunens største by er Nuuk, der samtidigt er hovedstaden i Grønland, med 17.796 indbyggere. De øvrige byer og bygder i kommunen er spredt på kysten i helholdsvis Vest- og Østgrønland.

Skal vi hjælpe dig med at opn en effektiv IT-drift?

Hos Comby hjælper vi også gerne dig med at opnå bedre resultater og en mere effektiv IT-drift. Har du brug for sparring omkring, hvordan du sikrer en effektiv IT-drift i din virksomhed?
Så er du altid velkommen til at kontakte os og få en uforpligtende samtale om din virksomheds IT-driftsløsning.

Effektiv IT-drift

Skal vi sikre dig en stabil og effektiv IT-drift?

Vores IT-konsulenter er klar til at tale om, hvordan vi kan sikre din virksomhed en stabil og effektiv IT-drift. Udfyld formularen, så kontakter vi dig.


Comby Denmark